از نگاه زنده یاد دکتر علی سلطانی

روشها و تجربه هاي موفق از نگاه زنده یاد دکتر علی سلطانی بنیانگذار و مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

1- توكل به خداي متعال كه درهيچ جرياني احساس بي پناهي نبود و همواره با صبر و حوصله و بردباري استوار مانديم و از آستانش عمرپربركت براي خدمت بيشتر مسألت نموده ايم .

2- توسل به اولياء‌ حق كه رهروان و راهنمايان راه كمال اند و خدمت كردن را بايد از اسوه ها ونمونه هاي اعلاي انسانيت فرا گرفت . كه گفته اند: ازخدا پرده پوشي ، از پيامبر (ص) مردم داري واز امام صبر وبردباري را بايد آموخت .
3- تلاش ممكن بشري كه هيچگاه از حجم كار هرقدر هم كه سنگين و دشوار بود خسته نشده ام و آن را رها نكرده ام وهمواره بدين اميد و انگيزه خانه را ترك مي كنم . كه كار بندگان خدا را انجام دهم و آزار و اذيت خلق خدا به ذهنم خطور نكرد.
4- تسليم به رضاي الهي كه لازمه آرامش حيات است و با گذر از توكل ، توسل و تلاش ممكن بشري بايد به آن رسيد
5- جلب اعتماد و اطمينان مردم با عمل شايسته و امانت و صداقت و ارتباط و قدرداني هميشگي از خدمات و محبتهاي مردم و فراموش نكردن آنان ، كه اعتماد مردمي و حمايت آنان گنج پايان ناپذيري است كه هرچه از آن برداشت كنيم وبيشتر قدرداني نمائيم افزون تر مي گردد .
6- حسن خلق با دانشجويان و حسن عمل در كار و رابطه هميشگي با دانشجويان و دوست داشتن آنان ، و براي انجام كارشان حوصله به خرج دادن ومنت نگذاشتن ، وفاي به عهد و عمل به قول .
7- اجراي روش مديريت حضور در همه جا و دريافت اطلاعات دست اول و انتقال سريع اشكالات و پيگيري انجام امور تا رسيدن به نتيجه و پرهيز از شيوه مديريتي اتاق در بسته و وقت گذراني در جلسات طولاني .
8- ارتباط فعال وصميمانه با مجموعه عوامل سازماني استان و دانشگاههاي يزد و انتخاب مسير محبت بجاي رقابت .
9- پيگيري و تلاش خستگي ناپذير براي احقاق حق دانشگاه كه تجربه به ما مي گويد ايستادن و تلاش كردن همواره نتيجه بخش است .
10- شجاعت دركار و اقدام به هر عملي كه آينده اي روشن و سازنده براي دانشگاه دارد .
11- خوش بيني واعتماد تا حد ممكن وميدان دادن به افراد شايسته و از اين رهگذر رشد و شكوفايي قابليتهاي همكاران و دانشجويان و مسئوليت پذيري آنان .
12- سعه صدر با مخالفان و استفاده از روش جذب در جائيكه طرف مقابل نقاط قوت مثبتي دارد ، و اقدام به حذف در شرايطي كه همه راههاي سازندگي بي نتيجه مانده و كارآمدي از حد قابل قبول پائين تر آمده