محسن  اختیاری : حل مشكلات و معضلات شهری نیازمند تامین  شرایط و نتیجه اجتماع عواملی است كه از آن جمله می توان به مطالعه و بررسیهای كارشناسی و همه جانبه موضوعات اشاره نمود كه در نهایت با استفاده از دانش و تجربه كارشناسان و متخصصان منجر به ارائه راه حلها و برداشتن موانع می گردد . اما نكته ای كه در این راستا باید مدنظر قرار گیرد اینستكه همیشه اولین و آسانترین راه حل بعنوان آخرین راه حل مدنظر قرار نگیرد . مشكلات ترافیكی شهرها نیز از آن دسته موضوعاتی است كه نیازمند بررسیهای دقیق می باشد و با توجه به اینكه با زندگی اجتماعی عامه مردم سرو كار دارد و جزئی از فرهنگ اجتماعی اجتماعات بشری است دارای اهمیت مضاعف می باشد ؛ ضمن اینكه با پیشرفت علوم و تكنولوژیها در سطح جهانی لازمست ما نیز با بهره گیری از این دستاوردها و فن آوریها برای حل مشكلات از مناسبترین روشها استفاده نماییم و نه صرفا از آسانترین روشها .

شهر تفت به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و گستردگی طولی در حاشیه خیابان اصلی در مجاورت رودخانه و به دلیل محدودیتهای موجود بخصوص در خیابان اصلی خود همواره با مشكلات ترافیكی همراه بوده كه ریشه اصلی این مشكل به سرعت وسائط نقلیه برمی گردد و لیكن در طول تمامی سالیان اخیر مسئولین شهری برای حل مشكل و كاهش سرعت از ساده ترین روشهای ممكن یعنی نصب سرعت گیر و استفاده از دست اندازهای متعدد در مسیر خیابان اصلی شهر استفاده نموده اند كه وجود تعداد زیاد و نامتعارف آن كاملا مشهود و مورد توجه است . وجود این دست اندازها اگر چه ممكن است راه حل دم دستی و آسانی برای مواجهه با مشكلات ترافیكی شهری باشد و لیكن عوارض و تبعات متعددی بدنبال دارد از جمله برهم زدن اعصاب و آرامش شهروندان كه كاملا درتضاد با بهداشت روانی جامعه است ، همچنین خسارات و صدمات قابل توجه به وسایل نقلیه كه سرمایه های ملی و عمومی كشور هستند .

اما یكی از راهكارهای عملی و مناسب برای حذف دست اندازها ، استفاده از تكنولوژیهای نوین بخصوص سیستمهای كنترل ترافیك و دوربینهای كنترل سرعت و نظارتی بجای سرعت گیرها می باشد . از آنجاییكه وجود اینگونه دوربینها در سطح شهری كاملا مثمر ثمر بوده و تاثیرات آن برای همگی ما مشهود است شایسته است مسئولین شهری تفت نیز عزم خود را جزم نمایند تا به تدریج در طول ماهها و سالهای آتی شهروندان را از شر اینهمه دست انداز اعصاب خوردكن نجات دهند .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا