رئیس کمیته امداد شهرستان تفت گفت: 20 عدد تبلت برای استفاده آم