وارده به یزدفردا "عصر روز پنج شنبه بیست و هشتم اسفندماه هزار سیصد و نود و سه هجری ،مشترکین اینترنت پُرسرعت مخابرات یزد با قطعی روبرو شدند این درحالیست که قطعی مکرر جزء لاينفك اینترنت مخابرات یزد محسوب می شود اما مشکل اینجاست که با انحصار مخابرات این عده از مشترکین حق انتخاب اپراتور دیگری را ندارند.

چند سالی است که مخابرات با تغییر در فناوری تلفنهای ثابت در مناطقی از شهر  یزد، امکان حضور دیگر اپراتورهای اینترنت پرسرعت را محدود کرده و با این روش امکان انتخاب خدمات دیگر شرکتهای ارایه دهنده اینترنت پُرسرعت را از کاربران گرفته است.

 

انحصار خدمات اینترنت پُرسرعت زمانی مشکل آفرین برای مشترکین است که پیمانکار اینترنت پُرسرعت شرکت مخابرات نتوانسته خدماتی در حد معمولی ارایه دهد که عمده مشکل، قطعی مکرر اینترنت است، گاه این قطعی لحظه ای و در حد چند ثانیه بوده اما گاه قطعی تا یک روز هم ادامه داشته است.

 این قطعی ها زمانی فاجعه می شود که تلفنهای پشتیبان اینترنت مخابرات در زمانهای بروز قطعی هاي فراگیر،  قطع و مسدود میشود و یا در بهترین حالت مشترکین با تماس مکرر و موفقیت و عبور از اشغالی تلفن پشتیبان، مجبور به شنیدن تبلیغات مرکز فروش مواد غذایی  و بهداشتي هستند و پس از آن با جمله "مشترک گرامی به علت مشکل فنی ُ اینترنت در برخی نقاط با قطعی و کندی مواجه شده است و کارشناسان این شرکت در حال رفع مشکل هستند" یا مشابه آن روبرو می گردند.

دوباره تکرار میکنم، شماره تلفنهای مراکز پشتیبانی  ابتدا تبلیغ مرکز مواد غذایی و بهداشتي را پخش کرده و سپس کاربران را به صبوری و تحمل دعوت میکند!!!

این موضوع در نمایشگاه کامپیوتر به گوش مسوولین مخابرات یزد از جمله مدیرعامل شرکت و همچنین مدیر روابط عمومی رسید اما پاسخی داده نشد و تنها قول رفع مشکل مذکور داده شد قولی که هرگز عملی نشد.

حال این سوال مطرح است که مخابرات با عدم توانایی ارایه خدمات اینترنت پرسرعت و همچنین واگذاری خدمات به شرکت پیمانکار چه دلیل دارد که بیش از پنجاه درصد از مشترکین را مبجور به استفاده اجباري و انحصاري از اینترنت خود میکند؟

چه دلیل وجود دارد که مخابرات ارایه خدمات را در مناطقی از شهر یزد در انحصار خود قرار داده است؟ به فرض محال بهترین خدمات با کمترین هزینه را ارایه دهد !!!؟ حق مشترکین و همچنین حق شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت است که در فضای رقابتی قرار گیرند و خدمات خود را ارایه دهند اما چه هراسی وجود دارد که مخابرات رویکرد انحصار را در دستور کار خود دارد؟

گرچه مسلم است که روابط عمومی فخیمه مخابرات جوابگو نخواهد بود اما پیشاپیش آمادگی خود را برای پیگیری موضوع اعلام میدارم گرچه مسلم است مخابرات جوابی ندارد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا