محمد حسین تقوایی زحمتکش : کاربران هنگام بازدید از وبسایت یکی از ادرات دولتی یزد!، وبسایت رسمی یکی از ادارات دولتی یزد! در منو اصلی به گزینه عجیبی بر خورد می کنند به گونه ای که  لینک وبسایتهای شرکتها و موسسات درج شده است که به نظر میرسد درج آن در وبسایت شهرداری غیرمجاز محسوب شود.

محمد حسین تقوایی زحمتکش : کاربران هنگام بازدید از وبسایت یکی از ادارات دولتی یزد!، وبسایت رسمی یکی از ادارات دولتی یزد! در منو اصلی به گزینه عجیبی بر خورد می کنند به گونه ای که  لینک وبسایتهای شرکتها و موسسات درج شده است که به نظر میرسد درج آن در وبسایت شهرداری غیرمجاز محسوب شود.
در منو اصلی وبسایت یکی از ادارات دولتی یزد! و در بخش خدمات الکترونیک گزینه محصولات ایران خودرو،  رویت سوابق بیمه، خرید الکترونیکی بلیط، رزو آنلاین هتل، پرداخت قبوض، رهگیری مرسوله پستی، دریافت کدپستی، هواشناسی، محصولات سایپا و بیمه سفر درج شده است که کاربر را به صفحات جداگانه هدایت می کند در آن لینک مستقیم  وبسایتهای مذکور درج شده است.
جالب آنکه برخی از این وبسایتها به متعلق به شرکتهای خصوصی بوده و اکثر  وبسایتهای مذکور با خدمات مورد نیاز به کاربران وبسایت و یا حتی مراجعه کنندگان و مخاطبان شهرداری ارتباطی ندارند.
شاید بتوان  دو گزینه  پیش فرض گرفت: اول اینکه گردانندگان وبسایت یکی از ادارات دولتی یزد!، به عنوان تبلیغ گزینه های مذکور را درج کرده اند و بابت این خدمت هزینه ای را از وبسایتها اخذ می کنند در این صورت می بایست تشریفات اداری با اعلام عمومی انجام شده باشد که سوابق چنین کاری  منتشر نشده است.
در حالت دوم، گردانندگان وبسایت مذکور، به منظور راحتی و دسترسی آسان کاربران اینترنتی به خصوص مراجعین به خود، به تشخیص خود، لینکهای مرتبط به خدمات آن اداره  را درج نموده اند  اما با هر نگاه، هیچ یک از وبسایتها مربوطه در راستای وظایف و خدمات آن اداره  نبوده به نظر می رسد هرگز خرید الکترونیکی بلیط یا محصولات شرکتهای خودروساز به آن اداره  ارتباطی ندارد.
در هر دو حالت، این سوال پیشامد میکند خدماتی مانند خرید الکترونیکی بلیط، رزو آنلاین هتل پرداخت قبوض که توسط ده ها وبسایت در ایران ارایه می شود؛ حال  انتخاب گزینشی این وبسایتها با چه معیار  و براساس چه ضوابطی صورت گرفته است؟
وبسایت یکی از ادارات دولتی یزد! با دامنه یکی ازادارات دولتی یزد! آدرس  که به عنوان آدرس اینترنتی ملی،  محسوب میشود،جالب اینکه این وبسایت فاقد حداقل محتوا است حال درج چنین موارد چه دلیلی میتواند داشته باشد، دلایلی که امیدوارم مسوولین ذیربط پیگیری نموده و پاسخگو باشند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا