سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد در نظر دارد كارگاه و نشست علمي"آشنايي با آرشيو ملي در مقياس بين المللي" را برگزار نمايد.

برگزاري كارگاه و نشست علمي"آشنايي با آرشيو ملي در مقياس بين المللي" توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد

سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد در نظر دارد كارگاه و نشست علمي"آشنايي با آرشيو ملي در مقياس بين المللي" را برگزار نمايد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد  به نقل از محمد رضا ملك ثابت مدير اين سازمان در استان؛ اين سازمان در نظر دارد در راستاي افزايش آگاهي هاي علمي مديران ادارات و مسئولين اسناد و بايگاني ها، پژوهشگران ، موزه داران و ساير علاقمندان به مباحث آرشيو و پژوهش؛ كارگاه و نشست علمي"آشنايي با آرشيو ملي در مقياس بين المللي" را با سخنراني يكي از اساتيد دانشگاه و ارائه گزارش مستند از سفرهاي علمي خارج كشور توسط خانم دكتر فاتحي برگزار نمايد.

ملك ثابت افزود:

از عموم مديران محترم ادارات و مسئولين اسناد و بايگاني ها، پژوهشگران ارجمند، موزه داران و ساير علاقمندان به مباحث آرشيو و پژوهش دعوت مي شود تا در اين نشست و كارگاه علمي شركت نمايند.

اين كارگاه و نشست علمي در تاريخ دوشنبه 12/05/94 از ساعت 9 تا 12 در مكان سالن اجتماعات بنياد ملي نخبگان واقع در بلوار دانشجو، روبروي پارك شادي برگزار خواهد شد.

ضمناً در پايان برگزاري دوره گواهينامه صادر خواهد شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا