پایگاه خبری یزدفردا "محسن  اختياري"شايد كلينيك تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء يزد به نوعي مصداقي عينيت يافته از عدالت اجتماعي در حوزه بسيار مهم درمان و پزشكي باشد . مركزي كه با بهره گيري از پزشكان مجرب متخصص و فوق تخصص در رشته هاي مختلف خدمات پزشكي را در حد مطلوب و مخصوصا با هزينه بسيار اندك به تمامي اقشار بخصوص گروههاي ضعيف و كم درآمد جامعه ارائه مي نمايد .

در شرايطي كه شايد بسياري از مردم توانايي پرداخت هزينه ها و ويزيت پزشكان متخصص و فوق تخصص بصورت آزاد را نداشته باشند وجود چنين مركزي تمامي اقشار را از نظر دستيابي به خدمات پزشكي در شرايطي يكسان قرار داده و به نوعي مفهوم عدالت اجتماعي كه تحقق آن از آرمانهاي جامعه اسلامي است را تحقق مي بخشد .

مراجعه به اين مركز به روشني بيانگر اين واقعيت است كه اكثر مراجعه كنندگان از طبقات كم درآمد جامعه بوده و علي الخصوص حضور چشمگير بيماراني از ساير مناطق و ديگر استانها بخصوص استانهاي محروم جنوب و جنوب شرق كشور كاملا محرز و آشكار است .

اما با وجود تمامي محسناتي كه براي اين مركز مي توان برشمرد ، نقايص و مشكلاتي نيز در ارائه خدمات كاملا مشهود است كه ضمن آنكه دستيابي به اهداف ايده آل را با اشكال مواجه مي سازد ممكن است عوارضي را براي بيماران و مراجعان در پي داشته باشد .

اولين و شايد بارزترين نقيصه اي كه در اين مركز كاملا ملموس و محسوس مي باشد كمبود شديد جا و مكان و عدم تناسب فضاي موجود نسبت به تعداد بسيار زياد مراجعين است بطوريكه اولين حضور در قسمتهاي مختلف كلينيك اين موضوع را كاملا به ذهن متبادر مي سازد ؛ انبوه ازدحام جمعيت مراجعين و بيماران در فضايي محدود ضمن ايجاد مشكل در روند خدمات رساني مي تواند باعث پراكندگي انواع ويروسها و باكتريها و ساير عوامل بيماريزا در قسمتهاي مختلف بخصوص در هوا و فضاي مركز شده و باعث انتقال ، سرايت و گسترش انواع بيماريها بويژه بيماريهاي مسري مانند آنفلوآنزا گردد .

در شرايطي كه مزيتهاي بسيار مركز و بويژه هزينه پايين خدمات پزشكي تخصصي و فوق تخصصي آنرا از بسياري مراكز ديگر مستثني مي سازد ، اميد است مسئولين محترم با رفع اين نقيصه و تامين مكان و فضاي مناسب اين خدمات ، گام بزرگي در جهت ارائه خدمات ايده آل به تمامي هموطنان بردارند .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا