یزدفردا"به مناسبت هفته پژوهش طی مراسم  باشکوهی از دانشجویان و اساتید پژوهشگر، همچنین دانشجویان حائز رتبه های برتر تحصیلی دانشکده فنی امام علی (ع) یزد قدردانی گردید.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا