یزدفردا"معاونت برنامه ريزي و امور مالي صدا و سيماي مركز يزد در سال 94 رتبه برتر را كسب نمود

معاونت  امور مجلس و استانهاي سازمان صدا و سيما با اهداء لوح سپاس از معاونت برنامه ريزي و امور مالي مركز يزد به خاطر كسب رتبه برتر درآمدزايي و جذب مشاركت تقدير و تشكر كرد .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا