یزدفردا "دکتر احمد مزیدی سرپرست هیات عالی نظارت آموزش عالی استان یزد گفت: مرکز و آموزشکده سما واحد یزد، یکی از برترین مراکز علمی مورد بازدید است.

هیات نظارت آموزش عالی استان یزد به منظور بازدید و نظارت بر امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و... مراکز آموزش عالی استان، از آموزشکده فنّی و حرفه‌ای سما واحد یزد بازدید به عمل آوردند.

مزیدی سرپرست هیات عالی نظارت آموزش عالی استان یزد، با قدردانی از میزبانی شایسته مرکز و آموزشکده سما یزد، این مرکز را یکی از توانمند‌ترین و بر‌ترین مراکز علمی وآموزش عالی در استان برشمرد.

هیات نظارت همچنین با حضور در دفا‌تر کارکنان و کلاس‌های درسی از وضعیت و کیفیت امور آموزشی و فرهنگی و پژوهشی و... در این مرکز بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید، محمدرضا رحیمی رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد، مجید فتوحی رئیس آموزشکده سما، این هیات را همراهی کردند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا