عمليات ساخت ايستگاه هاي پمپاژ شماره يك ،دو ،سه و چهار خط انتقال آب به ندوشن با پيشرفت فيزيكي 60 درصدي در حال اجرا مي باشد .

یزدفردا "عمليات ساخت ايستگاه هاي پمپاژ شماره يك ،دو ،سه و چهار خط انتقال آب به ندوشن با پيشرفت فيزيكي 60 درصدي در حال اجرا مي باشد .

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا "  معاون مهندسي و توسعه شركت آبفا گفت : ايستگاه‌هاي پمپاژ آبرساني به ندوشن با هدف تامين آب شرب و بهداشت و با هزينه اي بالغ بر 60 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي در حال ساخت مي باشد .

عباسعلي فريماني خاطرنشان كرد : ايستگاه  شماره يك با 3 پمپ و ايستگاه هاي شماره دو، سه و چهار هر كدام با 2 پمپ طراحي شده كه در مجموع توانايي پمپاژ  15 ليتر بر ثانيه آب ، به مخازن بالا دست خود را دارند .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا