به گزارش یزد فردا:با شروع هفته ایمنی در مقابل زلزله و کاهش اثر بلایای طبیعی از اول دی ماه ، دکتر احمد دهقان سرپرست این مرکز، برنامه های کارگروه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد در جهت مقابله با حوادث و بلایای طبیعی را برشمرد .

دبیر کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه ضمن  برشمردن مخاطرات داخلی و خارجی استان گفت با توجه به وضعیت جوی، اقلیمی و حادثه خیزی کشور و استان یزد علاوه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، کسب آمادگی در رویارویی با پدیده های خطرساز و کاستن از پیامدهای منفی آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .

سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی، رسانه ها و گروه های مرجع اجتماعی در برنامه های توسعه و اقدامات روزمره، باید وضعیت حادثه خیزی مناطق مختلف را در نظر داشته باشند و با درک صحیح و مسئولانه به ارتقا ایمنی و کاهش آسیب پذیری جامعه کمک نمایند .

دکتر احمد دهقان در ادمه گفت : کارگروه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی در حوادث غیر مترقبه بر همین اساس و با عنایت به راهکارهای کشوری برنامه های خود را شروع نموده و نسبت به ارتقاء و به روز آوری آن با دانش نوین تلاش میکند . منجمله این برنامه ها ، طرح HDP که در سه حیطه سازه ای ، غیر سازه ای و مدیریتی ، وضعیت بیمارستانها را بررسی میکند و انتظار میرود بر اساس بررسی انجام شده طبق این شاخص ها ، بیمارستانها برنامه عملیاتی در جهت افزایش ایمنی در مقابل بحرانها و مخاطرات انجام بدهند .

در سایر مخاطرات بخصوص مخاطرات فصلی مثل آنفولاآنزا ،آمادگی حوزه بهداشت و درمان از اهداف این کارگروه بوده است و توانسته است با دو بحران جدید اخیر که ویروس مرس و آنفولاآنزای H1N1  میباشد مقابله کند و کنترل و جلوگیری از گسترش این دو نسبت به بعضی از استانهای همجوار بهتر بوده است که نشان دهنده سطح آمادگی حوزه بهداشت و درمان و کارگروه آن در حوادث غیر مترقبه میباشد .

دکتر احمد دهقان دبیر کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه در پایان تاکید کرد با توجه به وضعیت جوی، اقلیمی و حادثه خیزی استان علاوه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، کسب آمادگی در رویارویی با پدیده های خطرساز و کاستن از پیامدهای منفی آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و با این رویکرد مسئولیت برخورد آگاهانه و تبادل اطلاعات، پژوهش و تشریک مساعی صاحب نظران، متخصصین و کارشناسان از عوامل موثر بوده و موجب اقدامات اساسی و اثرگذار در مقابله با بحرانها خواهد شد .

 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا