جلسه مشترک شهرداری یزد و انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد

جلسه مشترک شهرداری یزد و انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا