برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع "الگوی مفهومی باشگاه آب"متاسفانه هنوز جامعه ایرانی مسئله آب را به عنوان یک بحران نپذیرفته است

جلسه هم اندیشی با موضوع "الگوی مفهومی باشگاه آبذ در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور علی اکبر قیومی، مدیر مرکز فناوری آب، دبیر شبکه محیط زیست، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای، کارشناس حوزه روابط عمومی، کارشناس مسائل اجتماعی، کارشناس حوزه مسائل اجتماعی و سازمان های مردم نهاد، کارشناس مطبوعات و رسانه و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی برگزار شد حضار چالش های مربوط به حوزه آب را مطرح و پیشنهادات و راهکارهای خود را بیان کردند.

تعریف مفهوم فرهنگ سازی، شبکه سازی و تاثیر شبکه های اجتماعی بر اجتماعی سازی و مفاهیم، تحلیل واکنش منفی با تفاوت مردمی در برابر تبعات یک سویه رسانه ای و نقاط ضعف و قوت طرح های پیشنهادی، محورهای اصلی این نشست بود.

علی اکبر قیومی، مدیر مرکز آب در این نشست ضمن بیان هدف از طراحی مرکز توسعه فناوری آب(وابسته به پارک علم و فناوری یزد) گفت: عمیق بودن ابعاد بحران آب می تواند مخاطرات متعددی را متوجه کشور سازد، اما متاسفانه هنوز جامعه ایرانی مسئله آب را به عنوان یک بحران نپذیرفته است.

وی افزود: به همین دلیل است که کمتر شاهد مواجه ای جدی و مدبرانه با این معضل هستیم.

آموزش خبرنگاران تخصصی حوزه آب، انتقال حرف های مردم توسط رسانه ها، همکاری با ارگان ها و ادارات، حفر چاه های غیر مجاز، بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت، توانمند سازی تشکل های فعال در حوزه آب، همراه سازی جامعه، وجود تناقض میان گفتار و عمل در برخی موارد و تاثیر آب بر فرهنگ مردم یزد از جمله مباحثی بود که در این نشست توسط حضار مطرح شد.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا