یزدفردا پليس فتاي استان، فردي را که اقدام به تهديد خانم جواني مبني بر انتشار تصاوير شخصي اش در فضاي مجازي کرده بود شناسايي و دستگير کرد.

رئيس پليس فتاي استان يزد گفت: چندي پيش بود که خانمي جوان با در دست داشتن مرجوعه قضايي به اين پليس مراجعه و از فردي ناشناس، در خصوص تهديد به انتشار تصاوير خصوصي­اش در فضاي مجازي شکايت کرد.

شاکيه در اظهاراتش به افسر پرونده، گفت: "مدتي قبل در فضاي­ مجازي با فردي غريبه دوست شدم و با اعتماد به وي  عکس هاي شخصي ­ام را برايش ارسال کردم و اين فرد با تهديد به انتشار تصاويرم در فضاي مجازي از من خواسته تسليم خواسته­ هاي شيطاني­ اش شوم..."

سرهنگ "حسين رضايي" گفت: کارآگاهان پليس فتا با انجام کار فني و پليسي، موفق به شناسايي متهم 24 ساله شدند و در يک عمليات ضربتي، وي را دستگير کردند.

وي، ادامه داد: در بازرسي از متهم يک گوشي موبايل کشف که پس از کارشناسي کارآگاهان پليس فتا، مشخص شد متهم با نصب نرم­افزار اجتماعي بر روي گوشي خود و عضويت در آن اقدام به اغفال و دوستي با تعدادي از مخاطبان خانم نموده و قصد تهديد و اخاذي از آنها را نيز داشته است.

سرهنگ رضايي ضمن اشاره به معرفي متهم به دادسرا، تصريح کرد: فضاي­مجازي مکان مناسبي براي دوست يابي و اعتماد به افراد غريبه و ناشناس نيست.
 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا