یزدفردا"معاون برنامه ريزي و منابع انساني شركت آبفا از تائيد سيستم هاي مديريت كيفيت ، مديريت زيست محيطي و مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي شركت آبفاي استان يزد براي چهاردهمين سال پياپي خبر داد.

به گزارش واحد دریافت پایگاه خبری یزدفردا "  نماينده شركت MIC با حضور در اين شركت و بررسی روند فعاليت ها، صلاحيت شركت را در زمينه استقرار و اجراي سيستم هاي ISO9001:2008 و ISO14001:2004  و OHSAS18001:2007 مورد تاييد قرار داد و با تمديد گواهينامه هاي مربوطه به شركت آبفاي يزد موافقت گرديد .

علي جعفري بيان كرد : در این دوره ممیزی ، سيستم OHSAS18001 در تصفيه خانه SBR نيز توسعه و استقرار يافت و منجر به افزايش دامنه كاربرد و تغيير گواهينامه مربوطه گرديد .

جعفري اظهار داشت : سيستم ISO9001 از سال 81 و سيستم ISO14001 از سال 88 و سيستم OHSAS18001 از سال 92 در اين شركت استقرار يافته و در اين دوره از مميزي هيچ موردي از عدم انطباق مشاهده نشده كه بيانگر پويايي سيستم و نهادينه شدن آن در فعالیت های روزمره باشد.

وي افزود : شركت آب وفاضلاب استان یزد بصورت مستمر از سال 81 تا كنون در راستاي بكارگيري ، بهبود و اثربخشي سيستم ها ، 41 دوره مميزي برگزار كه شامل 29 دوره مميزي داخلي و 4 دوره مميزي خارجي براي صدور گواهينامه در سالهاي 81 , 84 , 88 و92 و همچنين 8 دوره مميزي مراقبتي خارجي بوده است و طي چند سال گذشته بهبودهاي قابل ملاحظه اي در حوزه هاي مختلف انجام گرفته است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا