صبح امروز شنبه 3 بهمن ماه خانم امینی رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق چند تن از اعضا کمیسیون از چند پروژه در دست اقدام شهرداری یزد بازدید نمودند.

اعضای کمیسیون در ابتدا ضمن بازدید از مراحل ساخت و آماده سازی پروژه آبنمای پارک باغ ملی بر برنامه زمانبندی کار تاکید نمودند و یادآور شدند این پروژه با کیفیت هرچه بهتر در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

در ادامه این بازدید از پارک مهرآوران صفائیه بازدید بعمل آمد و چگونگی هزینه کرد بودجه تامین شده جهت این پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و در خصوص مسیر ویژه دوچرخه سواری در این پارک توضیحاتی از سوی مهندس خبیری مسئول امور عمرانی شهرداری یزد داده شد.

اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد در ادامه از طرح ساماندهی بلوار آیت الله خامنه ای بازدید و از نزدیک در جریان اجرای این پروژه قرار گرفتند .

بایسته مدیر سرای محله شهرداری منطقه 3 نیز در خصوص همکاری کسبه و اهالی خصوصا در مورد حصارکشی اراضی افتاده مطالبی را عنوان نمود و تاکید کرد در منطقه 3 بستر مناسبی برای انجام کارها و فعالیت های فرهنگی وجود دارد .

خباززاده سخنگوی شورای