یزدفردا"گارگاه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با حضور مدیران ارشد در سطح کشور آخر هفته در یزد برگزار خواهد شد

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در نظام سلامت  با حضور مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و اساتید این حوزه در سطح کشور در یزد برگزار خواهد شد  .

این کارگاه یک روزه در تاریخ هشت بهمن ماه به میزبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد با سخنرانی دکتر امین صابری نیا سرپرست اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل کشور آغاز شده و دیگر اساتید آن دکتر خانکه معاون تخصصی بحران و پدافند غیرعامل ، دکتر میعادفر معاون اجرایی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ، دکتر میرکتولی رییس اداره پدافند غیرعامل و دکتر سرور معاون فنی مرکز مدیریت حوادث کشور خواهند بود .

دکتر احمد دهقان سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فورتهای پزشکی استان یزد هدف از برگزاری این کارگاه را کاستن آسیب پذیری نیروی انسانی ، تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور بر شمرد و گفت :از موارد پدافند غیر عامل نیز می توان به استتار ، اختفا و ایجاد سر پناه برای تاسیسات مهم اشاره کرد.

وی پیرامون مدیریت  بحران توضیح داد : بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا به وسیله بشر به طور ناگهانی یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ، اساسی و فوق العاده باشد .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا