یزدفردا" صدیقه دشتی خویدک، 50 ساله در تاریخ 29/10/94 در اثر تصادف و خونریزی مغزی با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان شهید رهنمون منتقل گردید. با تایید مرگ مغزی بیمار توسط پزشکان متخصص، واحد پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد،رضایت خانواده بیمار را جهت اهدای عضو کسب نمودند.

صبح امروز با عمل جراحی، کبد ویک کلیه بیمار به بیمارستان نمازی شیراز و یک کلیه به بیمارستان شهید صدوقی یزد، جهت پیوند منتقل گردید.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا