یزدفردا"رئیس شورا و اعضای کمیسيون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد به همراه کارشناسان شهرداری، از بلوار فقیه خراسانی و کمربند شمالی یزد بازدید کردند.

عملیات ساماندهی بلوار آیت ا... فقیه خراسانی که از ورودی شمالی شهر یزد محسوب می شود به منظور عریض کردن این بلوار انجام می شود.

در ادامه کمربند شمالی یزد هم مورد بازدید قرار گرفت ودرراستاي تملک و آزادسازی مسیرها مباحثی مطرح شد.

در این بازدید ضمن بررسی نقشه‌های اصلاح شده کمربند شمالی شهر یزد،  دومسير ادامه ميدان كشاورز به بلوار نصر و بلواربهمن به بلوارنصر هم مورد بازدید قرار گرفت.

 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا