یزدفردا:"علی دهقان بهابادی" درحاشیه کارگروه استانی توزیع شیر مدارس از برگزاری جشنواره ترویج فرهنگ مصرف شیر درهفته آخر بهمن ماه خبرداد و افزود : این جشنواره با همکاری کارخانجات تأمین کننده شیر مدارس به مدت سه روز دریزد برگزار خواهد شد

"دهقان" برگزاری کارگاه های آموزشی درمورد ضرورت ترویج فرهنگ شیر برای دانش آموزان ، والدین  ، مدیران و مربیان بهداشت را مهمترین برنامه این جشنواره خواند وگفت : درحاشیه این جشنواره نمایشگاهی از تولیدات شیر برپا خواهد شد

وی افزود :نظربه لزوم نظرخواهی از مدیران و دانش آموزان درمورد طرح توزیع شیررایگان  درحاشیه این جشنواره مدیران و مربیان مدارس نظرات خود را ارائه می کنند و دانش آموزان نیز با شرکت درمسابقات مختلف نظرات خود را در مورد مصرف شیر و طرح توزیع شیر رایگان مدارس به صورت نقاشی ، مقاله نویسی و سایر فرصت های هنری و ادبی به نمایش می گذارند .

"دهقان " با اشاره به اینکه سعی شده تا نهایت دقت در کیفیت و نحوه توزیع شیر مدارس صورت گیرد افزود: بنا به اعلام معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی و با توجه به نمونه برداری های مستمر تاکنون موردی در شیر مدارس مشاهده نشده است.

این مسئول همچنین از بازدید اعضای کمیته نظارت بهداشتی شیر از کارخانجات شیر خبرداد و افزود:  تاکنون این عزیزان طی سه مرحله از کارخانه های تولید شیر مدارس بازدید کردند و پیشنهاداتی نیز به این کارخانجات ارائه کرده اند 

 
     

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا