استان یزد از لحاظ تعداد شرکت کننده درآزمون سراسری قرآن رتبه سوم را درکشور به خود اختصاص داد. 

بنابرگزارش اداره امور قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزددر این آزمون 2هزارو967 نفر شرکت کردند.

از این تعداد436 نفرزیر 12سال و 2531نفر بالای 12 سال شرکت کرده بودند که بیش از 73درصد دراین آزمون قبول شده اند.

این آزمون قرآنی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در15 رشته برگزار شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا