میدان پروژه تقاطع غیرهمسطح آیت ا... خاتمی طبق تعهد صورت گرفته در روز بیست و یکم اسفند ماه به زیر بار ترافیک رفت و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری یزد با بیان خبر باز شدن مسیر میدان آیت ا... خاتمی در روز بیست و یکم اسفند ماه خاطرنشان کرد: بر اساس تعهد صورت گرفته مبنی بر باز نمودن مسیر میدان تا قبل از پایان سال جاری، میدان جدید الاحداث در تقاطع غیرهمسطحی که در حال ساخت است، مورد بهره برداری قرار گرفت.

محمد رسول طهماسبی با اشاره به اینکه میدان تازه تاسیس پروژه تقاطع غیرهمسطح آیت ا... خاتمی در سطحی بالغ بر 3500 مترمربع اجرا شده گفت: این میدان در سطحی به میزان 1300 متر بیشتر از میدان قبلی به اجرا درآمده است.

وی با تشکر از صبر و شکیبایی مردم در طول اجرای این پروژه، هزینه صرف شده را 40 میلیارد ریال اعلام کرد که تا کنون به ایجاد شمع ها و دو عرشه پل منجر شده است.

طهماسبی همچنین با قدردانی از پرسنل حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران و نوسازی  شهرداری یزد اظهار داشت: جابجایی شبکه برق و تاسیسات گازرسانی پروژه نیز در حال اجرا می باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا