طي مراسمي محمد مهدي منتظري، بعنوان سرپرست مديريت توسعه منابع اداره كل راه و شهرسازي استان يزد معرفي و از تلاش هاي سعيدبرازنده مقدم، مدير قبلي اين حوزه تقدير و تشكر شد

در بخشي از اين حكم آمده است، با توكل به خداوند متعال وبا تلاش مضاعف و بهرگيري از تمامي توان و تعامل با ساير مديران و همكاران، مشق با هم بودن را تجربه كنيم و در راستاي ارتقاء فضاي همدلي و همراهي و اهداف مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق و مؤيد باشيد

دكتر نقصان محمدي، مدير كل راه و شهرسازي استان در اين مراسم، از مديران خواست با توجه به برنامه هاي تدوين شده در سال95، كه سال اقدام و عمل مي باشد ، نهايت تلاش و كوشش خود را درجهت پيشرفت اهداف اين اداره كل معطوف نمايند


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا