در مراسم های جداگانه ای خدمات سازمان حاکمیتی ثبت احوال با حضور مدیر کل ثبت احوال استان و فرمانداران به دفاتر پیشخوان دولت در شهرستانهای اردکان ، تفت ، ابرکوه ، میبد و مهریز واگذار شد . 

سید محمد طباطبائی روز گذشته در آئین افتتاح دفتر پیشخوان دولت در شهرستان مهریز با اشاره به رویکرد این سازمان در برونسپاری خدمات ، هدف از این اقدام را تسهیل در ارائه سریع تر و سهل الوصول خدمات به مردم دانست و گفت : شهرستان مهریز پس از شهرستانهای اردکان ، ابرکوه ، تفت و میبد پنجمین شهری است که خدمات ثبت احوال در آن به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است .

وی خاطرنش