حمیدرضا شرافت دبیر انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت: «تشکیل جلسات هم‌اندیشی استادان راهی برای رسیدن به برگزاری موفق کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه است.»

دبیر انجمن اسلامی اساتید دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی یزد از برگزاری نشست یکروزه راهکارهای مصرف بهینه انرژی در دانشگاه با حضور استادان دانشگاه و صاحب نظران در این حوزه خبر داد.

وی در این مورد به خبرنگار يزدفردا گفت: «دهم خرداد با حضور استادان و صاحب نظران در حوزه انرژی برگزاری نشست یک روزه‌ای با نام راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در دانشگاه را خواهیم داشت. هدف ما در این نشست که به سه بخش معرفی کلیات، برگزاری میزگرد و بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ تقسیم بندی شده آغازگر یک سری جلسات دنباله دار خواهیم بود و شرکت کنندگان در این نشست کارهای عملی خود را طی گزارشی در جلسات بعد ارائه خواهند کرد.»

وی علت برگزاری این نشست از سوی انجمن اسلامی اساتید دانشگاه را رسیدن به یک کار تیمی علمی عنوان و اظهار کرد :«رسالت انجمن اسلامی اساتید توسعه و بهبود مستمر دانشگاه است و این نشست می تواند راهکاری برای عملیاتی شدن جلسات باشد چراکه یک معلم دانشگاهی باید توانایی ارائه کار عملی و ارائه بیان تجربه مفید خود را برای جامعه داشته باشد و خود سفیر صرفه جویی و استفاده بهینه از همه امکانات در اختیار خود بوده و به عنوان یک الگو در جامعه مطرح شود.»

دبیر انجمن اسلامی اساتید واحد یزد، دستیابی به نتایج خوب در برگزاری چنین جلساتی را یکی از راه‌های تحقق و رسیدن به منویات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی دانست.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا