مهران فاطمی/دکترای مخاطرات آب و هوایی از دانشگاه یزد

سردبیر یزدفردا "در پی انشار خبرهای"گزارشی تکان دهنده:یک ایرانی به علت گرما ی شدید جان داد /2 استان هشدار گرمای در حد مرگ دریافت کردند/یزدی ها آیا هواشناس دارند؟ " و"دماسنج هواشناسان با دما سنج مردم فرق دارد؟ /طرح کولرگازی سید حسینی، کولرآبی بالای اتوبوس ها شد!" در "یزدفردا  در همین رابطه با "دکتر مهران فاطمی" دکترای مخاطرات آب و هوایی گفتگویی انجام دادیم که نتیجه آن را به اختصار منتشر امید می رود مسئولین استان نتایج پیگیری های خود در این زمینه را منتشر تا حداقل کاری که برای مردم کویر نشین می توان انجام داد انجام شود وآمادگی خود را برای انعکاس مطالب مرتبط اعلام می داریم .

سیطره امواج فرین گرمایی بر پیکره شکننده یزد


همه ساله شاهد امواج گرمایی گسترده در کشور عزیزمان هستیم که دارای شدت های مختلفی در نقاط گوناگون کشور است. هرچند که سازمان هواشناسی کشور به ارائه هشدارهای لازم می پردازد ولی در خصوص کمیت و کیفیت آن اطلاعاتی در اختیار نیست.

برای مثال در مورد آلودگی هوا استانداردهای مختلفی مطرح است که متناسب با درجه آلودگی، هشدار مناسب آن ارایه می شود؛ ولی هنوز در خصوص امواج گرمایی، این مطالعات جنبه بومی پیدا نکرده است و هنوز معلوم نیست چه دمایی و یا چه ترکیبی از دما و رطوبت، شرایط زیستی ناهنجاری را برای انسان های ساکن در مناطق مختلف ایجاد می کند. این نوع مطالعات برای کشورهای پیشرفته انجام شده و نقشه های پیوسته ای با فاصله زمانی سه ساعته با هشدارهای متنوع در اختیار همگان قرار دارد تا مدیران و ساکنان مناطق مختلف ، بر اساس آن تصمیم گیری لازم و یا اقدامات حفاظتی مقتضی را انجام دهند.

جای آن دارد که در ایران زمین نیز، با توجه به فراوانی زیاد امواج گرمایی ، این مطالعات صورت گیرد تا نتایج آن به صورت کاربردی برای تبیین شرایط موج های گرما مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این مطالعه که در شاخه آب و هواشناسی پزشکی تعریف می گردد، نشان خواهد داد که در شهری مانند آبادان با رطوبت 80 درصد و دمای 50 درجه شرایط دمای آسایش و وضعیت قرمز در چه حدی است و در شهری مانند یزد با همان دما و رطوبت کمتر ، دمای آسایش انسان و وضعیت بحرانی به چه صورت خواهد بود.
لذا پیشنهاد می شود کمیته ای متشکل از مدیران و کارشناسان دغدغه مند و دلسوز مدیریت بحران ، هواشناسی،محیط زیست،دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی ، این موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده و با تعیین شاخص ها ،تبیین وضعیت ، ارائه راهکارها و هشدارهای لازم و پیگیریهای مجدانه در سطح ملی ، از به مخاطره افتادن سلامت جسمی و روحی و تضییع حق مردمان نجیب ، فهیم و صبور یزد جلوگیری نماید.  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا