در این بازارچه 15 غرفه شامل گیاهان تزیینی، صنایع دستی و ... برپا خواهد شد و بازدید از آن برای عموم مردم آزاد است.

به گزارش یزد فردا ، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بازارچه خیریه امام رضا (ع) با همکاری امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی یزد و دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی برگزار می‌شود.

در این بازارچه 15 غرفه شامل گیاهان تزیینی، صنایع دستی و ... برپا خواهد شد و بازدید از آن برای عموم مردم آزاد است.

بازارچه خیریه امام رضا (ع) فردا چهاردهم آذرماه از ساعت 9 صبح تا 18 در محوطه دانشکده پیراپزشکی واقع در میدان امام حسین (ع) برپا می‌شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا