یکی دیگر از پروژه هایی که از سال 89 نمای شهر نیر را همانند چند پروژه دیگر زیبا کرده است .

نمایی ازمجتمع فرهنگی وهنری نیر 


این مجتمع در سال 89 کلنگ زنی شده است و به دلیل عدم تامین اعتبار پیشرفت نداشته و این موضوع باعث شده که مصالحی که در ساخت این مجموعه تا الان به کار رفته درحال فرسایش باشد و این موضوع حتی با پیگیریهای مسئولین محلی فایده ای نداشته و این ساختمان همچنان رها شده است
این ساختمان هم زمان بابخش دیگری در شهرستان همجوار کلنگ زنی شده که ساختمان ان بخش به دلایلی ساخته شده و امسال هم اعتبار خوبی برای آن گذاشته شده است و میزان پیشرفت این ساختمان را هم میبینیم و با توجه به مشکلاتی که برای اداره فرهنگ و ارشاد نیر همچون نداشتن ساختمان برای دفتر کار وجود دارد میتوان گفت در حق مردم و اداره این بخش ظلم شده است. لذا از مسئولین مربوطه پیگیری این موضوع را خواستاریم .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا