‎در مباحث عمرانی مراجعی که تصمیم گیرنده هستند جوابگو باشند، و در مباحثی که مورد تایید و تصویب شورای شهر قرار نمی گیرد متهم اصلی شورا تلقی نشود.

به گزارش خبرنگار يزد فردا؛ عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر یزد ابتدا با قدردانی از فعالیت های عمرانی که در عمق محلات شهر انجام شده گفت: سابقا به عمق محلات شهر توجه کمتری می شد، ولی در این دوره شاهد توجه ویژه به این مناطق شهر، بخصوص در زمینه فضای سبز، آسفالت و امکانات ورزشی هستیم.

‎مدرسی افزود: مسولان اجرایی، آن چیز را که در شورای اسلامی شهر مصوب می شود ملاک عمل قرار دهند.

‎این عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین به بحث عمرانی خیابان قیام اشاره کرد و افزود: نظرات در این زمینه متفاوت است، ولی کار کارشناسی که پیوست اجتماعی و فرهنگی و ملاحضات مردمی را در نظر گرفته باشد انجام نشده و به مباحث صاحب نظران و بزرگان بازار و دغدغه های مردم که توسط علما و گروه های مختلف بازار و کارشناسان منعکس شده توجهی صورت نگرفته است.
‎اما متاسفانه در مجامعی که این پروژه مورد نقد قرار می گیرد، متهم ردیف اول را شورای اسلامی شهر معرفی می کنند، در صورتی که این چنین نیست.
‎چراکه در زمان اجرای طرح، الزامات طرح و پیشنهاداتی که توسط نمایندگان شورای شهر ارائه گردیده توسط دستگاه اجرائی انجام نشده و فقط پروژه کف سازی شروع شده.

‎سید محمد رضا مدرسی بیان کرد: اجرای طرح بدین شکل مورد تائید نمیباشد و کار صحیصی نیست، کما اینکه تغییر و تصرف در راه عمومی مردم مسائل شرعی خاص خود را هم دارد.
‎مدرسی در پایان افزود؛از همه موضوعات هم که بگذرئیم با این اتفاق، حیات و رونق بازار قدیمی یزد که جزء معدود آثار تاریخی ایران با این قدمت هست، تحت الشعاع قرار گرفته و گله کسبه بازار را در پی داشته و بازار را به رکود بیش از پیش کشانده که عامل موثر و مهمی در ادامه فعالیت اقتصادی بازار یزد می باشد.

انتهاي پيام/

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا