مسجدتبریزیان                         شماره ثبت ملی  :    2572

 

 

 

 

موقعیت مكانی :

مسجد تبریزیان در ضلع جنوبی خیابان قیام ، محله گلچینان ، کوچه تبریزیان واقع است.

بانی

 

این مسجد به اواخر عهد قاجار بر می گردد ، ولی متأسفانه مؤسس آن مشخص نیست و شاید وجه تسمیه ی آن قرارگیری این مسجد در محله ی تبریزیان بوده است. 

       

 

منابع تاریخی

 

در متون تاریخی یزد ذكری از مسجد تبریزیان نیامده است .

 

 

مشخصات بنا

 

  این مسجد دارای دو درب ورودی است ؛ درب چوبی كه به سمت كوچه تبریزیان گشوده می‌شود درب ورودی اصلی بنا است . پله های آجری مسجد را پشت سر نهاده و وارد صحن مسجد - كه با موزائیك فرش شده - می شویم. مسجد‌مذكور منحصر به یك گرمخانه و صحن ودوطرف بنا را طاق نما و یك صفه گچی در بر گرفته .

  محراب در جبهه جنوبی مسجد واقع شده و دارای سه طاق نمای آجری است كه بر فراز آن بادگیری دو طرفه نصب شده . سراسر كف محراب با آجر فرش شده و پوشش داخلی گرمخانه از گچ  است . بنا مسقّف به طاق و تویزه با قوس جناغی می باشد .

  چند نورگیر مرمری ( گلجام ) در سقف و پنجره ای فلزی در قسمت فوقانی محراب تعبیه شده است . گرمخانه دارای دو درب فلزی بزرگ است كه به صحن مسجد گشوده می شود . نمای خارجی مسجد نیزكاهگلی بوده . وضوخانه و سرویس بهداشتی مسجد هم در داخل حیاط آن قرار دارد.

 

 

كتیبه های تاریخی

 

با وجود جستجو جهت یافتن نشانی مستند ، كتیبه یا اخباری راجع به اسناد دیداری آن به دست نیامد 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا