یزدفردا "خبرنگار شهروند یزدفردا :  سایت ویکی تراول (مرجع گردشگری جهان) در یکی از صفحات خود مطلبی را منعکس کرده که شاید اگر به آن توجه شود برای اعتبار یزد بهتر است یزدفردا در همین راستا نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام و امید واریم مسئولین و تاکسی های شهر یزد به آن توجه کنند . تا یکم وضعیت  تاکسی سرویس توریست ها بهبود بخشیده شود..

Taxis are inexpensive, if you can agree about a local price, but many try to overcharge tourists. Motorcycle taxis are another fast and cheap way to move around the city but -as in the case of car taxis- make sure to settle on a price beforehand. Recently there have been cases of taxi drivers, who hassle passengers by at the end of the trip demanding more money than was agreed. One even kept the doors locked and refused to let me go.

تاکسی های یزد گران نیست . اگر  میتوانید با رانندگان توافق کنید. اما بسایزی از رانندگان چندین برابر از توریست ها پول می گیرند.
تاکسی های موتور سیکلت یکی دیگر از راه های سریع و ارزان برای حرکت در اطراف شهر هستند، اما در مورد تاکسی های خودرو - مطمئن شوید که قبل از آن قیمت را پرداخت کنید به تازگی رانندگانی هستند که در پایان سفر پول بیشتری درخواست می کنند حتی موردی مشاهده شده که هنگام خروج درب خودرو را قفل کرده و اجازه خروج نداده.

 http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_150252.jpeg

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا