مسجد نجاريان               شماره ثبت ملّي  :   -

 

 

 

موقعيّت مكاني :

  مسجد نجاریان در ضلع شمال خیابان شهید مطهری ،محله پشت باغ ، جنب مسجد کوچک خطیب ،کوچه نجاریان قرار گرٿته است  .

 

 

باني

 

  بنا به شواهد تاريخي واظهارات مطّلعين محلّي باني مسجد كوچه نجاريان مشخص نيست .

 

 

منابع تاريخي

 

  در دوران گذشته بر ديوار سمت قبلي حياط كوچك مسجد نجاريان تكه اي از كاشي فيروزه اي رنگ ، از نوع كاشيهاي سده هفتم هجري نصب بوده كه در هفتادفرف عقدا وبعضي از ابنيه ديگر يزد موجود است .

 

 

مشخصات

 

مسجد كوچه نجاريان از يك اتاق كوچك تشكيل شده وبيشتر به نمازخانه شباهت دارد وفاقد پنجره ،بادگير ،گنبد و تزئينات است . سقف مسجد به صورت طاق ضربي است وشكافهايي در آن ديده مي شود .پوشش داخل مسجد نیز از گچ است  . كف مسجد با موزائيك فرش شده ونماي خارجي وپشت بام آن از كاه گل است .

اکنون مسجد جزء انباري خانه مجاور است. و بنا بر اظهارات اهالي محلّه ، این مسجد سد راه بزرگ در جهت تعريض كوچه است بايد  تخريب  ويا از سوي ميراث فرهنگي تعمير شود وبه صورت كانون قرآن ويا مسجد فعال در آيد .

 

 

كتيبه هاي تاريخي        

 

چنانكه گفته شد در ساليان پيش ، تكّه ای كاشي فيروزه اي رنگ بر ديوار سمت قبلي حياط كوچك مسجد نجاريان نصب بوده است كه بر روي آن سوره فاتحه كتيبه شده وتنها چند كلمه از آن باقي مانده است . اكنون اثري از كتيبه يا نوشته در مسجد محقّر مذكور موجود نيست .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا