سردبیر یزدفردا--چند سوال اساسی و مهم یکی از مسولین ارشد استان در مورد واگذاری خط لوله آب انتقالی به استان یزد صادقانه به مردم پاسخ دهند؟ آیا پاسخ اظهارات نمایندگان و مسئولین ارشد استان اصفهان را چه کسی باید بدهد؟مردم ،نمایندگان چه مجلس و شورا یا مسئولین ارشد استان؟ آیا مردم حق ندارند سکوت مسئولین ارشد استان را به غیر یزدی بودن مسولین ارشد استان ربط بدهند؟وپس از این قطعی آب ،قراردادی بدتر از واگذاری خطوط لوله انتقالی از ذهن بگذرانند؟

جلالی -سردبیر یزدفردا:در پی تظاهرات های کشاورزان اصفهانی که هر ساله شاهد آن هستیم آن خبری که هر روز یزدی انتظار آن را می کشیدند به وقوع پیوست و تعرض دوباره تاسیسات خط انتقالی آب کوهرنگ شهرکرد به یزد از مسیر اصفهان به وقوع پیوست.

براساس گزارش های رسیده به یزدفردا :تعرض کنندگان با قطع حداقل ده عدد از تیر های برق منتقل کننده برق به تاسیسات سیستم پمپاژ خط انتقال آب به یزد باعث قطع انتقال آب به  یزد شدند .

جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با اعلام این خبر تعرض به خطوط انتقال برق خط تامین آب استان یزد در شامگاه شنبه را تایید کرده و اظهار داشت  : متاسفانه جریان آب استان یزد دوباره قطع شده است.متاسفانه سیاست سکوت مدیران یزدی باعث شده است تا تمام بی آبی کشاورزان اصفهانی به نام انتقال آب به استان یزد تمام شود .

البته خبرهای تاسف آوری نیز وجود دارد و قرائن حکایت از امضاء قرار داد ترکمنچای توسط مسئولین سابق استان مبنی برواگذاری تمامی حق حقوق مردم استان از مالکیت خط لوله انتقال آب از کوهرنگ   که بیشتر آن توسط مردم استان تامین شده بود به استان اصفهان ،پس از شکستن لوله آب توسط کشاورزان ورزنه اصفهان  در چند سال قبل که خبرهای آن را از مردم استان پنهان نگه داشته اند.

آن چیزی که بیش از هر چیزی یزدی ها را آزار می دهد عدم اطلاع رسانی دولت از استفاده صنعت اصفهان از آب زاینده رود که کارشناسان معتقدند سهم صنعت اصفهان همچو ذوب آهن چه بسا کمتر از آب انتفالی به یزد نمی باشد بلکه اگر قرار است کشاورزان به دنبال حقآبه خود بگردند باید در استان خود بدنبال آن باشند نه یزدی که برای آشامیدن خود با صرف هزینه های میلیاردی از جیب مردم استان طی سی سال قبل تاکنون تلاش برای زنده بودن خود دارند.

و چه بسیارند روستاهای استان یزد که به دلیل بی آبی خالی از سکنه شده وبا مهاجرت به مرکز استان به کار در کارگاههای استان مشغول شده اند والبته یزد بی آب خود محل مهاجرت شهرهای استانهای همجوار نیز شده است و ضمن احترام به همه مهاجرینی که به یزد تشریف آورده اند می توان به شهرهای شهربابک و سیرجان  از استان کرمان ،کاشمر،طبس و.. از استان خراسان جنوبی ، آباده وده بید و..از استان فارس ، نایین و.. استان اصفهان و شهرهایی ازسیستان و بلوچستان نام برد.

چند سوال اساسی و مهم

یکی از مسولین ارشد استان در مورد واگذاری خط لوله آب انتقالی به استان یزد صادقانه به مردم پاسخ دهند؟

آیا پاسخ اظهارات نمایندگان و مسئولین ارشد استان اصفهان را چه کسی باید بدهد؟مردم ،نمایندگان چه مجلس و شورا یا مسئولین ارشد استان؟

آیا مردم حق ندارند سکوت مسئولین ارشد استان را به غیر یزدی بودن مسولین ارشد استان ربط بدهند؟وپس از این قطعی آب ،قراردادی بدتر از واگذاری خطوط لوله انتقالی از ذهن بگذرانند؟

یزدفردا آمادگی خود را برای انتشار مطالب کارشناسی تمام کارشناسان پیرامون موضوع آب  و مطالب عنوان شده را اعلام می کند.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا