با توجه به نقش پیش سرد در کیفیت شیرخام و کاهش بار میکروبی این فراورده، حمل بهداشتی شیر ضروری می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد: فاطمه برهانی با اشاره به حضور مسئولین بهداشتی در ایستگاه های جمع آوری شیر و کنترل بهداشتی این محصول گفت: بدیهی است این اقدامات نظارتی برای جلوگیری از بیماری های مشترک بین انسان ودام و پیشگیری از بروز موارد تقلب در شیر خام تولیدی استان در راستای حفظ سلامت مصرف کنندگان می باشد.

برهانی تصریح کرد: در راستای حفظ سلامت بیش از پیش جامعه علاوه بر حضور مسئولین فنی و بهداشتی جهت انجام آزمایش و کنترل بهداشتی شیرخام دریافتی در مراکز جمع آوری شیر و کارخانجات فراورده های لبنی، حمل بهداشتی شیر نیز حائز اهمیت می باشد.

وی تأکید کرد: حمل شیر خام با خودروهای دارای پروانه اشتغال به حمل بهداشتی معتبر در مراکز جمع آوری شیر و واحدهای پرورش گاو شیری ضروری می باشد.

نامبرده حمل غیر بهداشتی شیر با خودرو  بدون اخذ مجوز بهداشتی- قرنطینه ای را غیرقانونی خوانده و افزود: در صورت مشاهده با خاطیان برخورد جدی صورت می گیرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا