سرپرست گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد گفت: در شرایط خشکسالی و اقلیم خشک یزد، برنامه ریزی جهت توسعه استان باید متناسب با واقعیت های اقلیمی یزد باشد.

یزدفردا:چند سالی است که زنگ خطر بی آبی در استان به صدا درآمده و علی رغم این که بارش های بهاری امسال این تصور را در بین مردم بوجود آورد که خشکسالی در یزد پایان یافته، اما همچنان این استان در گروه خشکترین استان های کشور قرار دارد.

قلمرو وسیعی از استان یزد از نظر تقسیمات اقلیمی زیر پوشش اقلیم خشک قرار دارد که باعث شده از کمترین میزان بارندگی نسبت به دیگر استان های کشور حتی استان های همجوار برخوردار باشد.

با توجه به این که استان یزد در اقلیم خشک قرار دارد مقدار بارندگی متوسط دراز مدت آن40 درصد بارندگی متوسط کشور است بنابراین این موضوع نشان می دهد حتی اگر بارندگی یزد در حالت نرمال هم باشد در مقایسه با دیگر استان های کشور باز با کمبود بارندگی مواجه است.

«مهدی سلیمانی میمندی» خشکسالی را از دیگرعوامل تشدید کننده بحران آب در یزد عنوان کرد و گفت: این عامل در سال های اخیر علاوه بر کاهش بارندگی، باعث تغییر الگوهای بارشی در این استان نیز شده، به گونه ای که بررسی آمار ایستگاه های آب و هواشناسی نشان می دهد در 10 سال اخیرتعداد بارندگی های کمتر از 5 میلی متر افزایش یافته و تعداد بارندگی های بیشتر از 5 میلی مترکاهش داشته است که این امر نیز کاهش میزان بارندگی های موثر در استان یعنی بارندگی هایی که می تواند برتبخیرغلبه کند در پی داشته است.

وی افزود: این عامل تشدید کننده بحران آب ، وضعیتی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که غالبا به عنوان یک پدیده خزنده توصیف می گردد و برخلاف بسیاری از پدیده ها توصیف زمانی و مکانی آن بسیار مشکل است به گونه ای که ممکن است ماه ها طول بکشد تا تشخیص داده شود خشکسالی اتفاق افتاده است، به همین ترتیب ممکن است مدت ها پس از شروع بارندگی ها هنوز هم اثرات خشکسالی وجود داشته باشد.

سرپرست گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد، در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که تنها راه حل اساسی برای مقابله با خشکسالی ادامه راه گذشتگان یعنی سازگاری با اقلیم است، باید مصارف آب استان با وضعیت اقلیمی تطبیق داشته و برنامه ریزی جهت توسعه استان متناسب با واقعیت های اقلیمی استان باشد.

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا