طرح آزاد سازی سراسری بستر و حریم رودخانه ده بالا از امروز سه شنبه، 16 مهر ماه به مدت چهار روز اجرا می گردد.

یزدفردا:طرح آزاد سازی سراسری بستر و حریم رودخانه ده بالا از امروز سه شنبه، 16 مهر ماه  به مدت چهار روز اجرا می گردد.

 «محمدرضا عارف» با بیان این که تا کنون 134 مورد تعرض به بستر و حریم رودخانه ده بالا واقع در شهرستان تفت صورت گرفته است، گفت: از امروز اجرای طرح آزادسازی سراسری رودخانه ده بالا آغاز گردید تا با اجرای آن 19 هزار مترمربع حریم و 3700 مترمربع از بستر رودخانه آزاد شود.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد، در پایان با اشاره به این که رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها بسیار حائز اهمیت است و شرکت آب منطقه ای در این زمینه با متخلفین برخورد قاطع دارد، خاطرنشان کرد: دریافت مجوز از شرکت آب منطقه ای برای انجام هرگونه ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها ضروری است.

گفتنی است: اجرای این طرح با توجه به مطالعات انجام شده، بازدیدهای میدانی، اخطارهای صادره، هماهنگی های لازم با دستگاه های ذی ربط و با حکم دادستان آغاز شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا