رییس گروه تلفیق و بیلان شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: بیلان منفی آب در دشت های استان یزد، بطور متوسط سالانه حدود 230 میلیون مترمکعب است.

یزدفردا:رییس گروه تلفیق و بیلان شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: بیلان منفی آب در دشت های استان یزد، بطور متوسط سالانه حدود 230 میلیون مترمکعب است.

بیلان منابع آب موازنه میان عوامل ورودی و خروجی آب در یک حوزه آبریز، محدوده مطالعاتی و یا یک آبخوان در زمان معین می باشد و در آبخوان هایی که مجموع حجم آبهای ورودی با مجموع حجم آبهای خروجی تقریبا یکسان است، بیلان در حالت تعادل می باشد.

این درحالی است که اگر در یک محدوده یا یک آبخوان تعادل بین این دو گروه برقرار نباشد و مجموع حجم عوامل خروجی بیش از حجم عوامل ورودی باشد، بیلان آب منفی است.

«سمیرا عسکرزاده» با اشاره به بیلان منفی 230 میلیون متر مکعبی سالانه آب در دشت های استان، اظهار کرد: از میان 19 دشت استان، 16 دشت از نظر بهره برداری بیشتر از آب های زیرزمینی، در شرایط ممنوعه به سر می برند و 3 دشت مابقی که آزاد هستند، نیز شور است.
وی با بیان این که افت سطح آب در دشت های مختلف استان متفاوت است، افزود: بحران یزد در حوزه آب های زیرزمینی بر روی کمیت و کیفیت آب های برداشتی از چاه ها مشهود است.

رییس گروه تلفیق و بیلان شرکت آب منطقه ای یزد، بیشترین تغییرات متوسط تراز سطح آب زیرزمینی در دراز مدت را مربوط به آبخوان چاهک شهریاری، معادل 1.01 متر در سال طی دوره 22 ساله عنوان و بیان کرد: همچنين بيشترين تغييرات متوسط حجم مخزن نيز مربوط به آبخوان دشت يزد اردكان، معادل 96.16 ميليون متر مكعب در سال، طی دوره آماری 44 ساله است.

وی خاطرنشان کرد: ‌اين در حاليست كه آبخوان محدوده هاي آزاد يعني اله آباد، كوير ريگ زرين و  ساغند در حالت تعادل هستند.

عسکرزاده در پایان گفت: مقايسه ميزان كاهش حجم ذخيره آب زيرزميني استان در سال آبي 97-96 نسبت به سال های گذشته و از طرفي مقايسه بارندگي، دما و ميزان تخليه منابع آب زيرزميني استان در سال آبي 97-96 نسبت به سالهاي گذشته نشان مي دهد كه خشكسالي هاي اخير تاثير زيادي بر سفره هاي زيرزميني يزد داشته و علي رغم كاهش برداشت در سال آبي 97-96، موجب افزايش كسري حجم مخازن آب زيرزميني گرديده است.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا