معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به این که خشک سالی، سیل و به طور کلی تغییر اقلیم در جهان اتفاق افتاده است و اکنون ما بازتاب منطقه ای آن را مشاهده می کنیم، گفت: تغییر اقلیم منجر به کاهش 30 درصدی رواناب های یزد شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، فرماندار شهرستان مهریز در جلسه شورای حفاظت منابع آب این شهرستان که با حضور معاون حفاظت و بهره برداری، مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد و دیگر اعضا برگزار شد، با بیان این که آب مایع حیاتی است که گاهی اوقات در اثر دخالت بشر در طبیعت، جان افراد را تهدید می کند، اظهار کرد: مسئولین و افراد با دخالت های خود در طبیعت موانعی را در مسیل رودخانه ها ایجاد کردند که اکنون باید برای جلوگیری از بروز حوادث طبیعی نظیر سیل، این موانع را برطرف کرد.

وی با اشاره به شناسایی 7 نقطه حادثه خیز در شهرستان مهریز، گفت: باید این نقاط پیش از آن که بارندگی ها آغاز شود و برای مردم خطرآفرین شود، ساماندهی گردد.

فرماندار مهریز افزود: ضروری است بازدید مشترکی از نقاط حادثه خیز صورت گیرد تا شرح وظایف همه دستگاه ها برای رسیدگی به این نقاط مشخص شود.

در ادامه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به این که خشک سالی، سیل و به طور کلی تغییر اقلیم در جهان اتفاق افتاده است و اکنون ما بازتاب منطقه ای آن را مشاهده می کنیم، گفت: تغییر روند خشکسالی و ترسالی ها در اثر تغییر اقلیم در طی دهه های گذشته منجر به افزایش 1.5درجه ای هوا، کاهش 10درصدی بارندگی ها و کاهش 30 درصدی رواناب ها نسبت به گذشته شده است.

وی افزود: کاهش بارندگی ها باعث افت آبخوان ها، نشست زمین و فروچاله شده است که برداشت بی رویه از سفره ها این پدیده ها را تشدید خواهد کرد.

منصوری با بیان این که در حال حاضر 374 حلقه چاه و 362 رشته قنات در شهرستان مهریز وجود دارد، تصریح کرد: وجود این قنوات در این شهرستان نشان می دهد استفاده از این فناوری در دهه های گذشته، منجر به حفظ منابع آبی شده است.

وی با اشاره به این که استان یزد 25 درصد از منابع آبی خود را بوسیله قنات ها تامین می کند، گفت: این سازه ها نقش مهمی در استحصال آب داشته اند.

این مسئول با بیان این که متاسفانه استان یزد از گذشته های خود دور شده و همین امر مصارف مردم این استان را تغییر داده است، خاطرنشان کرد: میزان بارندگی در سطح دنیا هیچ تغییری نکرده است به گونه ای که در یزد میزان بارندگی های کمتر از 5 میلی متر افزایش یافته و در مقابل از میزان بارندگی های موثر کاسته شده است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای نیز در پایان گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های سال جاری شرکت را ارائه نمود و گفت: به دنبال آزادسازی سراسری بستر و حریم رودخانه ده بالا، برنامه آزادسازی رودخانه میانکوه و شهرستان مهریز در دستور کار دفتر رودخانه ها و سواحل قرار دارد به گونه ای که مقرر گردیده رودخانه های بنادک سادات به طول 11 کیلومتر، منشاد 25 کیلومتر و هنزا 10 کیلومتر با تامین اعتبار لازم آزادسازی شود.

گفتنی است: برنامه خاموشی چاه های زمستانه شهرستان مهریز براساس نظر کشاورزان هر منطقه از سوی جهاد کشاورزی اعلام گردد تا شرکت آب منطقه ای اقدام به اجرای این طرح نماید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا