فرماندار یزددر اولین جلسه شورای ورزش شهرستان : توسعه ورزش یزد با هم افزایی تکمیل می‌شود فرماندار یزد گفت: توسعه و ترویج ورزش ها‌ی همگانی و قهرمانی با هم افزایی و تعامل بین ادارات و سازمان‌ها محقق می‌شود.


به گزارش یزدفردا ، سید محمد رستگاری فرماندار یزد در نشست شورای ورزش شهرستان گفت: توسعه و ترویج ورزش ها‌ی همگانی و قهرمانی تنها با افزایی و تعامل بین ادارات و سازمان‌ها و جلب مشارکت مردم محقق می‌شود.
فرماندار یزد با بیان اینکه ورزش و سلامت در جامعه باید در اولویت قرار بگیرد، افزود: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در شهرستان یزد باید بیش از پیش مود توجه قرار بگیرد و از تک روی در حوزه ورزش جلوگیری شود تا شاهد توسعه ورزش باشیم.
سید محمدرستگاری به ضرورت برنامه محوری در اجرای برنامه‌ها رویداد‌های ورزشی اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر سند توسعه ورزش استان یزد تهیه و تدوین شده است که برنامه های شهرستانی این سند پس از اولویت بندی افق‌ها باید به عنوان ملاک عمل ادارات و دستگاه‌های شهرستانی قرار گیرد.
این مسئول به تشکیل کارگروه هایی به منظور اجرایی کردن راهبردهای این سند در برش شهرستانی، اشاره و اظهارداشت: این کار گروه ها به صورت ویژه بر روی توسعه و ارتقاء ورزش های همگانی، قهرمانی، ورزش بانوان، ورزش روستایی و تقویت باشگاه های ورزشی تمرکز و برای پیشبرد اهداف برنامه ریزی می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت تربیت بدنی در ادارات، پرداخت و اضافه کرد: مقرر گردید ادارات نمایندگان دائم حوزه ورزش را به شورای عالی ورزش معرفی نمایند زیرا این اقدام علاوه بر تامین سلامت کارمندان دولت، سبب افزایش بهره وری در امور و پاسخگویی به مراجعین شود.
فرماندار یزد در پایان بیان داشت: اگر سلامت جامعه بیشتر شود به تبع آن بهره وری نیز افزایش می یابد از سویی دیگر هزینه‌های آن نیز شرایط معکوسی خواهد داشت.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا