رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد در شورای معادن استان گفت: نقش معادن در تولید و اشتغال و توسعه همه جانبه استان موضوع اساسی است که نظام و دولت به آن عنایت دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد ، علمدار یزدی افزود: فعالان معادن همواره به مسوولیت‌های اجتماعی خود عنایت دارند و قطعا تداوم رعایت مقررات با تعامل و همکاری موجب تحقق اهداف نظام در این بخش مهم است .

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: یزد در زمینه  معادن در کشور از جایگاه مهمی به خاطر ظرفیت و ذخایر برخوردار است و رسیدگی به مسائل آنها همواره پیگیری و اقدام می‌شود.

محمدرضا علمدار یزدی افزود: در توسعه استان و  رونق تولید و ایجاد اشتغال، معادن نقش آفرین هستند و در این زمینه مهم تاکنون اقدام‌های مناسبی انجام گرفته و قطعا با حمایت و همکاری مسوولان ادامه دارد.

وی همچنین به انجام تعهدات تمام واحدها و همکاری‌ها در چارچوب مقررات تاکید کرد و بیان داشت: دولت با جدیت از حضور و همکاری به خصوص مسوولیت اجتماعی معادن در راستای برنامه‌های مورد نیاز حمایت دارد.

استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های یزد در این بخش مهم افزود: برای افزایش تولید و اشتغال بیشتر، موضوع  معادن و فعالان این عرصه  همواره مدنظر بوده و این روند با قوت ادامه دارد.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های ضروری برای فعالیت جدی و مناسب معادن با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله امور مورد تاکیدی است که تاکنون بدون مشکلی در استان صورت گرفته است.

این مسوول اظهار داشت: تسهیل امور معادن در زمینه‌های مورد نیاز با حمایت و همراهی سایر بخش‌های دولتی و مشارکت و پیگیری فعالان این عرصه باید همواره در استان مورد عنایت خاص قرار گیرد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا