مراسمي با ياد شادروان اسكنر اصلاني در ممسجد نور تهران برگزار شد

يزدفردا:مراسمي به ياد پيشكسوت عرصه خدمت شادروان اسكندر اصلاني در تهران با حضور مسئولين كشوري برگزار شد

به گزارش خبر نگار يزدفردا :اين مراسم توسط عده اي از اقوام و دوستان شادروان اسكندر اصلاني در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي تهران برگزار گرديد

خبر نگار يزدفردا در مورد شركت كنندگان در اين مراسم افزود:مراسم با شكوه خاصي برگزار گرديد واز  بين شركت كننده گان در اين مراسم  مي توان به بيادي و رسول خادم از اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران؛عظيمي نيا فرماندار يزد ؛رادمنش رئيس جديد شوراي اسلامي شهر يزد ؛دكتر سيد عباس پاك نژادنماينده محترم مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي واعضاء فدراسيون شنا اشاره كرد

يزدفردا

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا