یزدفردا :در دومين جشنواره روابط عمومي هاي برتر شركت مخابرات ايران، عباس ملازينلي كارشناس و مسئول ارتباطات اجتماعي روابط عمومي مخابرات استان يزد به عنوان كارشناس برتر در سطح شركت هاي ارتباطات سيار و مخابرات استانها معرفي شد.

در دومين جشنواره روابط عمومي هاي برتر شركت مخابرات ايران پس از بررسي آثار و مدارك ارسالي كارشناسان روابط عمومي هاي شركت هاي ارتباط سيار و مخابرات 30 استان، عباس ملازينلي كارشناس و مسئول ارتباطات اجتماعي روابط عمومي مخابرات استان يزد با كسب موفقيت هايي در طول مدت خدمت در عرصه روابط عمومي استان به عنوان كارشناس برتر مخابرات ايران معرفي شد كه با اهدا لوح تقدير و تنديس جشنواره از وي تقدير به عمل آمد.

شايان ذكر است هيئت داوران اين جشنواره تنها 3 نفر را به عنوان كارشناس برتر روابط عمومي مخابرات كشور انتخاب و معرفي كردند كه كارشناساني از استانهاي يزد، تهران و خراسان جنوبي موفق به كسب اين عنوان برتر شدند

گفتني است دومين جشنواره روابط عمومي هاي برتر به مدت دو روز در سالن ارديبهشت اصفهان و با حضور مدیران و برخی كارشناسان روابط عمومي سراسر كشور برگزار شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا