حاج اسكندر اصلاني رئيس شوراي شهر يزد خبر منتشر شده در يكي از سايتهاي خبري را تكذيب  نمود

حاج اسكندر اصلاني به خبر نگار يزدفردا گفت:متاسفانه سايت يزد نيوز بي محابا و در نهايت بي تقوائي اخبار نادرستي را منتشر مي نمايد .كه نتيجه آن ايجاد تشنج و زير سئوال بردن  نمايندگان مردم است

به گزارش خبر نگار يزدفردا در ادامه رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در رابطه با حضور اقاي گلاب در شوراي شهر گفت :اقاي گلاب بدون هماهنگي قبلي با شوراي شهر در جلسه حاضر وخبر دعوت شورا از اقاي گلاب  كه توسط سايت يزد نيوزمنعكس گرديده كذب محض بوده ومتاسفانه اين سايت بي محابا و در نهايت بي تقوائي اخبار نادرستي را منتشر مي كند كه نتيجه آن ايجاد تشنج و زير سئوال بردن نمايدنگان مردم اين كارها نه جنبه قانوني و نه خدا پسند مي باشد  و اينجانب جدا خبر دعوت شورا و  را تكذيب نموده و همه و خودم را سفارش مي كنم به  رعايت حدود و تقواي الهي.

وي در ادمه  تو ضيح داد :در املين فرصت ممكن شوراي شهر جلسه فوق العاده جهت بررسي و ضعيت پيش آمده تشكيل ودر اين مورد تصميم گيري خواهد كرد.

وي در پاسخ به خبر نگار ما مبني بر وضعيت فعلي اقاي گلاب از لحاظ قانوني تو ضيح داد:كه اقاي گلاب در اين مدت از مرخصي استفاده نموده و هنوز از طريق مراجع قضائي استان حكمي مبني بر تعيين تكليف وضعيت حقوقي عضويت وي در شوراي شهر صادر نشده است.

در ادمه خبر نگاريزدفردا افزود:با چند تن از اعضاي شورا كه صحبت شد همگي از حضور سرزده اقاي گلاب در شوراي شهرسخن گفته و خبر اعلام شده مبني بر دعوت شورا و هما هنگي قبلي را تكذيب كرده و اينگونه حركتها را در جهت لطمه زدن به اعتبار نمايندگان مردم دانستند.

 : 

خبر نگار ما در زمينه نظر كارشناسي داد گاه  ادامه داد "پرونده اقاي گلاب بررسي شده و مبلغ ضرر و زيان وارده به شهرداري را هشتصد ميليون تومان ودر مورد رشوه خواري را دويست و پنجاه ميليون تومان عنوان نمود و ضمنا اشاره كرد كه همگي منتظر نظر نهائي دادگاه و حكم قاضي پرونده بايستي باشيم و نظر نهائي نظر قاضي پرونده مي باشد.

خبر مورد اشاره اسكندر اصلاني:

گفته مي شود رييس شوراي شهر يزد بعد از آزادي حسين گلاب از زندان وي را به جلسات شوراي شهر دعوت كرده و وي در جلسه ديروز شوراي شهر

نيز حضور داشته است.

اخبار مرتبط:

شک نکنید. گلاب بیگناه هست!!!

 رشوه گيري مدرنيته (يزدفردا)

من نمي‌دانم(يزدفردا)  

 رئيس شوراي اسلامي شهر يزدطي اطلاعيه اي اخبار سايت يزد نيوز را تكذيب و تهمت خواند 

جديد ترين اخبار از زبان رئيس شوراي شهر يزد حاج اسكندر اصلاني درمورد پرونده رشوه خواري  

نظرات منصوره غياثي عضو شوراي شهر و حاج مرتضي شايق شهردار يزد در مورد پرونده گلاب

فصاحت قاتل بود يا نه گلاب رشوه گرفت يا نه

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا