جمعی از اصحاب رسانه استان از کارخانه سیمرغ و یک واحد بسته بندی مواد پروتئینی در مهریز بازدید کردند.

سرويس عکس يزدفردا

مجید دهقانی زاده

عکاس : مجید دهقانی زاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سایت خبری یزد فردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا