دومین همایش کارشناسان مناسب سازی بهزیستی سراسرکشور با هدف ارزیابی عملکرد دستگاههای کشور در مناسب سازی و تسهیل شرایط حضور جامعه ی هدف بهزیستی در جامعه برگزار شد.

دومین همایش کارشناسان مناسب سازی بهزیستی سراسرکشور با هدف ارزیابی عملکرد دستگاههای کشور در مناسب سازی و تسهیل شرایط حضور جامعه ی هدف بهزیستی در جامعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان یزد، در این همایش مدیرکل بهزیستی استان یزد طی سخنانی با بیان اینکه عدم مناسب سازی اماکن عمومی موجب محدودیت برای یک چهارم جمعیت استان شده است، گفت: 260 هزار نفر در استان یزد نیازمند مناسب سازی اماکن عمومی و معابر هستند که این تعداد علاوه بر معلولان تحت پوشش بهزیستی؛ جانبازان، کودکان، سالمندان، بیماران و زنان باردار را نیز در بر می گیرد.

محمدحسین رحیمی نسب که در همایش دوره روزه کارشناسان مناسب سازی بهزیستی کشور سخن می گفت، خاطر نشان ساخت بهزیستی باید اهمیت و ضرورت مناسب سازی را همانگونه که خود درک کرده است به دیگر ارگان های کشور منتقل نماید.

وی با بیان اینکه در کشور هنوز به این باور نرسیده ایم که عدم مناسب سازی محیط در واقع یعنی گرفتن حق مشارکت فعال از افرادی که شرایط خاص دارند و ما می بینیم که یک چهارم جمعیت کشور به دلیل عدم مناسب سازی محیط، به نحوی در خانه ها حصر هستند و کسی اعتراضی  نمی کند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ضمن درخواست از کارشناسان مناسب سازی بهزیستی برای رفع حصر از یک چهارم جمعیت کشور، گفت: معلولین و جانبازان به صورت خاص و کودکان، سالمندان و بیماران به طور عام از جمله شهروندان این جامعه هستند که عدم مناسب سازی معابر و اماکن عمومی باعث شده که آنها در خانه حبس شوند.

وی با اشاره به عدم درک درست از مناسب سازی در برخی از دستگاههای دولتی گفت: به طور مثال تفکری وجود  دارد که گمان می کند با ساخت پل هوایی مناسب سازی انجام داده است در حالیکه پل هوایی برای کاهش معلولیت هاست و اگر دارای پله برقی یا بالابر نباشد، در راستای مناسب سازی نیست.

دکتر رحیمی نسب، در خصوص مناسب سازی پل های هوایی در استان یزد گفت: از حدود 35 پل هوایی در استان یزد 5 پل مجهز به پله برقی و آسانسور شده اند.

در ادامه این همایش رئیس ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی بهزیستی کشور نیز طی سخنانی با اشاره به معماری باقت قدیم یزد گفت: بافت قدیم یزد نشان می دهد کوچه ها و فضاهای عمومی مناسب سازی شده بوده است و معماران یزدی برای سالمندان و افراد کم توان دسترسی هایی در نظر گرفته اند.

حسین امیرانی از طراحی مدلی برای نظارت بر عملکرد دستگاهها در امر مناسب سازی توسط بهزیستی کشور خبر داد و گفت: این مدل بر اساس ساختاری طراحی شده است که در آن می توان سالانه عملکرد دستگاهها را ارزیابی و گزارش مستندی از نقاط قوت و ضعف آنها به هیات دولت برای پیگیری داد.

رئیس ستاد رئیس ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی بهزیستی کشور با اشاره به وظایف دستگاهها در مناسب سازی گفت: به طور مثال صدا و سیما وظیفه دارد برنامه های آموزش مناسب سازی را تهیه و پخش کند و یا صنعت خودروسازی کشور می بایست خودروهای مناسب سازی شده ویژه حمل و نقل درون شهری تولید نماید.

وی ضمن تشکر از شبکه تابان گفت: صدا و سیما و دیگر رسانه ها در کشور یار ما در تیم مناسب سازی بوده اند و با پیگیری، جامعه را نسبت به آن حساس تر کرده اند.

امیرانی با بیان اینکه این طرح به زودی در کشور اجرا می شود، اظهار امیدواری کرد با ارائه نتایج این گزارش به هیات دولت با دستگاههایی که در انجام وظایف خود قصور داشته اند برخورد و از دستگاههای که به وظایف خود عمل کرده اند تقدیر شود.

گفتنی است؛ همایش مناسب سازی با حضور کارشناسان مناسب سازی بهزیستی سراسر کشور به مدت دو روز در یزد برگزار شد.

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا