معاون توانبخشی بهزیستی استان یزد در آستانه روز جهانی معلولین برنامه های بهزیستی را در این هفته اعلام کرد.

ناصر صباغزادگان با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی معلول