سرويس عکس يزدفردا

 مجید دهقانی زاده

 عکاس : مجید دهقانی زاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سایت خبری یزد فردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا