دیدار آقا


شاید این سخن حرف دل همه مردم ایران باشد که دیدار آقا ومولایمان تداعی کننده دیدار معصومین)ع(است.البته اشتباه نشود فاصله بین امام معصوم ونایبش راباید در نظر گرفت واز غلو ومبالغه پرهیز کرد.

اما نباید از عشق الهی مردم غافل شد این عشق واقعا مقدس است وآنها که این عشق را نادیده می گیرند خودشان رابه نادانی می زنند.این عشق الهی است که مردم ما را در سی سال پس از انقلاب اسلامی صدها سال قبل از انقلاب به امامت و نبوت واز این طریق به توحید وصل کرده است.

اینجـاست که به فرمایش مطـهری زمـان میرسیم که گفت:«احترام به مقـام مـعظم رهـبری احترام به امـام زمـان)عج( است واحترام به امام زمان )عج(عین توحید است»

منبع :وبلاك فكر (حجت الاسلام عجمين )

توضيح :لينك معرفي وبلاك فكر در قسمت پيوندهاي يزدفردا - قسمت معرفي سايت و وبلاك افراد موجود مي باشد  

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا