سید حسین سعید نامه قهرمان دوچرخه سورای ایران و آسیا
که قبلا با پیشوند مهندس می شناختیم و جدیدا هم با ادامه تحصیلات در رشته پزشکی دکتر خوانده می شود شنیده شده با حضور در وزارت کشور برای حوزه  یزد و اشکذرثبت نام کرده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا